Friskvern på jobben

Hvordan har du det på jobben?

Friskvern på jobben handler om trivsel. Heldigvis er det mange som trives på jobben og mange arbeidsplasser har stor fokus på å tilrettelegge for at alle skal trives. Mange arbeidsplasser har innført massasje, trening, samlinger, reiser, frukt etc - dette bidrar til økt trivsel på arbeids-plassene. Men vi må alltid huske på at vi kan selv sørge for at vi skal trives, ved å bevisstgjøre vær egen arbeidssituasjon. Under finner du en liste med 12 forslag til friskvernsarbeid på arbeids-plassen.
Det motsatte av trivsel er mistrivsel, som er en av årsakene til det store sykefraværet i Norge.
Det er mange årsaker til mistrivsel og det er viktig å kartlegge hva som forårsaker dette.

Og som friskvernkonsulent, setter jeg forebygging foran alt annet.

Tenk Friskvern, det er den største investeringen du gjør i livet,
enten det gjelder på jobben/i hverdagen/i familien eller i parforhold.

Hva er trivsel for deg?


Reflekter gjerne over hva trivsel er for deg. Trivsel for meg har endret seg gjennom livet og kunsten er å justere livet sitt etter dette. Det kan være en god ide å ta en "medarbeidersamtale" med seg selv iblant, bli bevisst på seg selv og noen spørsmål. Hva som er viktig, uviktig, inspirerende, motiverende, hyggelig, gøy, bråkete, stressende, avslappende, irriterende etc.
Din kollega har kanskje andre opplevelser og oppfatning enn deg, kanskje dere kunne ta en kaffepause å reflektere sammen?

Her følger TOLV råd for friskvernarbeid du kan benytte på arbeidsplassen:


1.

Pass på at du trives på jobben! Hvis du ikke gjør det, bør du snakke med sjefen din og kollegene dine. Hvis ikke noe skjer, til tross for din aktive medvirkning, bør du finne deg en annen jobb. Å mistrives eller føle seg innestengt og bli værende, er livsfarlig; det gir høy risiko for sykdom.

2.

Bidra selv til å bringe arbeidsglede for deg, kollegene og sjefen.

3.

Sørg for at du blir sett og hørt og får bidra med kompetansen din. Vær aktiv under medarbeidersamtalene. Lev etter mottoet "heller uerstattelig enn umulig".

4.

Vær bevisst på balansen mellom arbeid og fritid for kropp, sjel og ånd. Ta hensyn til signaler som tyder på ubalanse, som søvnforstyrrelser, hjerteklapp, dårlig humør, konsentrasjonsproblemer, svettetokter, likegyldighet m.m. Søk øyeblikkelig hjelp hos bedriftshelsetjenesten hvis du er i ubalanse.

5.

Sørg for at du hele tiden øker kompetansen din, så du kan skifte jobb hvis det trengs. Det er farlig å føle seg fastlåst.

6.

Koble helt av fra jobben når du hviler. Det er svært viktig for å få god restitusjon. Tren på dette. Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten hvis du har problemer med det. Det kan også være lurt å koble av fra hjemmelivet når du er på jobben. På den måten blir arbeidet vitaliserende.

7.

Plei nettverkene dine - det er viktig for helsen å ha mange og snakke med, gjerne om en felles interesse, alt fra fotball til ballet. Familien din er et viktig nettverk - forsøm aldri den.

8.

Dyrk kulturelle interesser for å pleie og utvikle din mentale helse. Det kan være film, musikk, teater, bildekunst, dans osv.

9.

Trim regelmessig, 30 minutter hver hverdag, helst utendørs og helst en aktivitet med lav intensitet - da unngår du de fleste risikoer for uhelse.

10.

Spis og drikk med måte. Variert mat og drikke med litt luksus innimellom er det aller beste. Bruk halvparten-metoden - ta halvparten av det du pleier, men alltid bare det beste. Jo sunnere du spiser til hverdags, jo mer kan du slå deg løs i helgen.

11.

Hva du enn gjør, så røyk aldri. Det er det farligste du kan gjøre. Det er verre enn alt annet til sammen. Kontakt bedriftshelsetjenesten hvis du trenger hjelp til å slutte og røyke. Unngå misbruk av stimulerende midler, også alkohol.

12.

Nyt livet så ofte du kan. Innimellom kan livet føles tungt, men husk at også det kan være positivt, for med den kontrasten kan du nyte livet når det er bra. Praktiser det fremmende prinsippet, det holder alltid. Hvordan bør det være på sitt beste? Ut fra det spørsmålet finner du alltid et svar. Bak alle fjell er det en ny horisont.