Friskvern i familien

Hva mener jeg med Friskvern i familien?Jo, det jeg mener med friskvern i familien er bl.a. å være tilstede. Ikke nødvendigvis at du må være hjemme hele tiden og være tilgjengelig for alle i familien hele tiden. Men det å være tilstede, betyr at du er helt og fullt er tilstede sammen med de du er sammen med. Ikke "være på jobben" når du snakker med de andre i familien. Det betyr så mye for oss alle å føle at vi blir hørt og sett når vi er sammen med de vi er glad i.

Friskvern i familien betyr også å ta vare på hverandre, berøre hverandre, ønske hverandre vel og oppriktig ville hverandre godt! Friskvern i familien betyr også grensesetting, våge å sette grenser er viktig både for en selv og de andre. Du kan lese mer om grensesetting her.

Og når vi viser hverandre godhet, berører hverandre og viser omsorg - frigjøres oksytocin, et hormon som også kalles omsorgshormonet. Det frigjøres gjerne ved omfavnelse, når man berører kinnet eller ved gode blikk.

Økt oksytocinnivå gjør også at man blir mindre kritisk overfor hverandre.

Kvalitetstid & kvantitetstid