DORN METODEN

Dorn-metoden er en metode til selvhjelp som benyttes til å korrigere feilstillinger i ryggraden og andre ledd.

Den benyttes ofte til å behandle nakke-, rygg-skulder og andre leddproblemer samt at den hjelper till med å forbedre den allmenne kropps- holdningen og helsen. Metoden anses å være veldig effektiv og sikker.

Dorn - Metoden benytter myke bevegelser og lette trykk til å korrigere feilstillinger i ledd og ryggrad.

Den virker uten manipulasjon eller 'knekking”. Ofte starter man behandlingen med å korrigere funksjonelle ulikheter i beinlengden, som (i følge Dieter Dorn) de fleste av oss har. Ulikheter i bein- lengden fører til skjevheter i bekkenet, som igjen fører til skjevheter i ryggraden. Ryggraden som er en av være mest sentrale deler i kroppen har koblinger till alle våre organ og kroppsfunksjoner. I følge Dorn-Methoden anses koblingene å være både fysiske og psykiske. En blokkering av skiver i ryggraden kan føre til plager, smerter og sykdommer hvor som helst i kroppen.